Tập trung ứng phó với bệnh hại trên lúa hè thu

VĂN PHIN |

Hiện nay, lúa hè thu 2020 đang giai đoạn đòng - trổ trong điều kiện thời tiết trời âm u, nắng xen kẽ, mưa rải rác, khả năng bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh lem lép - thối hạt sẽ gây hại mạnh thời gian tới.

Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh đề nghị các địa phương chỉ đạo nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng và tiến hành phun thuốc phòng bệnh đạo ôn cổ bông trước khi lúa trổ từ 5 - 7 ngày trên các giống lúa nhiễm như BC15, 13/2, Xi23, Khang Dân 18, TBR225, Đài Thơm 8… bằng các loại thuốc đặc hiệu. Nếu chưa phun thuốc kịp giai đoạn trước trổ thì phun ở giai đoạn sau trổ 5 - 7 ngày. Đối với bệnh lem lép - thối hạt, cần tiến hành phun phòng trừ bệnh bằng các loại thuốc đặc hiệu: Tilt suber, 300EC… giai đoạn trước hoặc sau khi lúa trổ 5 - 7 ngày.

Trên lúa hè thu đã xuất hiện sâu non cuốn lá tuổi nhỏ (1 - 2), bướm rải rác, bà con nông dân cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, khi phát hiện sâu với mật độ 20 con/m2 trở lên thì dùng một trong các loại thuốc đặc hiệu để phun trừ trước khi lúa trổ.

TAGS