Thăng Bình có 239 mô hình trồng trọt, chăn nuôi đăng ký hỗ trợ

GIANG BIÊN |

(QNO) - Đến nay Thăng Bình có 152 mô hình trồng trọt, 85 mô hình chăn nuôi, 1 mô hình trang trại (xã Bình Chánh) và 1 mô hình chế biến phân hữu cơ (xã Bình Trị) đăng ký chính sách hỗ trợ theo Đề án 1904 ngày 30.11.2021 của UBND huyện.

 
 Thăng Bình phấn đấu có thêm 6 trang trại nuôi dê ở vùng tây. Ảnh: GIANG BIÊN

Đề án 1904 về phát triển kinh tế vùng tây huyện Thăng Bình giai đoạn 2022 - 2025 được áp dụng trên địa bàn 7 xã. Đối tượng áp dụng là tổ chức, doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, nhóm hộ, hộ gia đình, cá nhân… Tổng nguồn vốn và phân kỳ đầu tư gần 15 tỷ đồng, trong đó lĩnh vực nông nghiệp gần 13 tỷ đồng, còn lại tiểu thủ công nghiệp.

Mục tiêu của huyện trong năm 2022 - 2023 là vận động người dân chuyển đổi 20ha diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây dược liệu, cây ăn quả; xây dựng 20 trang trại, gia trại nuôi gà quy mô 1.500 con; 20 trang trại, gia trại nuôi bò; 6 trang trại nuôi dê; trồng rừng gỗ lớn với quy mô 40ha...

TAGS