Thí điểm các mô hình hỗ trợ phát triển miền núi thông qua công tác kết nghĩa

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 9295 về thực hiện thí điểm các mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 6 huyện miền núi (Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn) thông qua công tác kết nghĩa.

Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam trao tặng bò sinh sản cho người dân ở nóc Măng Lin (Nam Trà My). Ảnh: VIỆT NGUYỄN
Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Nam trao tặng bò sinh sản cho người dân Nam Trà My. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Kế hoạch nhằm tạo bước đột phá, nâng cao hiệu quả công tác kết nghĩa, giúp đỡ các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo sinh kế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và giảm nghèo nhanh, bền vững; ứng dụng khoa học công nghệ vào các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Theo kế hoạch, thí điểm mô hình chăn nuôi bò và dê sinh sản dành cho nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, ưu tiên hộ gia đình người dân tộc thiểu số. Trong đó, 3 huyện Tây Giang, Phước Sơn, Nam Trà My ưu tiên mô hình chăn nuôi dê; 3 huyện Nam Giang Đông Giang, Bắc Trà My ưu tiên mô hình chăn nuôi bò.

Dự kiến hỗ trợ 300 con bò giống sinh sản cho 150 hộ, mỗi huyện 100 con/50 hộ; hỗ trợ 750 con dê giống sinh sản cho 150 hộ, mỗi huyện 250 con/50 hộ. Mức hỗ trợ 2 con bò/hộ (bình quân 20 triệu đồng/con); 5 con dê/hộ (bình quân 4 triệu đồng/con).

Hỗ trợ mô hình khởi nghiệp trong công tác kết nghĩa dành cho cá nhân, nhóm cá nhân, nhóm hộ, câu lạc bộ, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp có khả năng, ý tưởng và tâm huyết khởi nghiệp.

Theo đó sẽ tập trung đầu tư, hỗ trợ phát triển khởi nghiệp đối với các sản phẩm phù hợp với điều kiện và định hướng quy hoạch của từng địa phương, trong đó chú trọng trồng trọt các loại cây ăn quả, cây dược liệu, cây ngắn ngày, chăn nuôi gia súc, gia cầm và chế biến các sản phẩm địa phương. Mô hình này sẽ hỗ trợ cây con giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, chế phẩm sinh học, thức ăn chăn nuôi, kinh phí tiêm phòng; máy móc, thiết bị, kết nối thị trường sản phẩm...

Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, văn hóa, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức địa phương,

Mô hình xây dựng thôn văn minh - kiểu mẫu được thực hiện tại các thôn đã được quy hoạch hỗ trợ xây dựng thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu ở xã. Các đơn vị nhận kết nghĩa phối hợp với địa phương kết nghĩa rà soát, xây dựng kế hoạch và giải pháp hỗ trợ thực hiện một hoặc một số tiêu chí trong các tiêu chí xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao góp phần giúp địa phương kết nghĩa sớm hoàn thành tiêu chí đề ra.

Xem toàn văn Kế hoạch 9295 tại đây.

TAGS