Thu hút đầu tư chăn nuôi heo trang trại áp dụng công nghệ cao

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 2557 yêu cầu các sở: Kế hoạch và đầu tư, NN&PTNT, Tài nguyên và môi trường, Xây dựng; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thu hút đầu tư chăn nuôi heo quy mô trang trại áp dụng công nghệ cao.

Những năm gần đây, ngành chăn nuôi có bước phát triển đáng kể, chiếm tỷ trọng khá trong ngành nông nghiệp của tỉnh. Tuy nhiên, song song với sự phát triển thì thực tế ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi đã và đang gây nhiều bức xúc trong nhân dân.

Để đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan tập trung chỉ đạo cơ quan, đơn vị chuyên môn liên quan căn cứ thực trạng diện tích đất của địa phương, tham mưu UBND cấp huyện dành quỹ đất để phát triển chăn nuôi đáp ứng các quy định của Luật Chăn nuôi.

Kêu gọi doanh nghiệp đầu tư phát triển chăn nuôi đảm bảo nghiêm về ô nhiễm môi trường, an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học và nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Tổ chức xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh liên kết với hệ thống giết mổ, chế biến tập trung, công nghiệp và gắn với phát triển thị trường.

Các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp - nông thôn để các cơ chế, chính sách này đến được với người dân, doanh nghiệp.

Chỉ cho phép đầu tư chăn nuôi heo trang trại quy mô lớn (từ 300 đơn vị vật nuôi trở lên), thời gian áp dụng kể từ ngày 1.6.2021, đảm bảo các yêu cầu có chuồng nuôi đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định hiện hành.

Áp dụng công nghệ cao trong chăn nuôi, nhất là ứng dụng công nghệ vi sinh phục vụ xử lý ô nhiễm môi trường và chuồng trại chăn nuôi theo kiểu chuồng lạnh kèm theo hệ thống lọc hấp thụ khí thải từ chuồng nuôi, khu vực xử lý phân, không xả thải ra môi trường.

Lập bản cam kết với chính quyền và nhân dân khu vực trong phạm vi bán kính 1km sau khi có thông báo thỏa thuận cho nghiên cứu lập thủ tục đầu tư của cấp thẩm quyền...

TAGS