Tiếp tục giảm 10% mức thu phí cho vay Quỹ hỗ trợ nông dân

VĂN SUNG |

(QNO) - Nhằm hỗ trợ hội viên nông dân ổn định sản xuất trong tình hình dịch bệnh Covid-19, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa quyết định giảm mức thu phí cho vay Quỹ hỗ trợ nông dân.

Nhờ nguồn vốn vay qua kênh của Hội nhiều nông dân mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi bò.
Nông dân đầu tư chăn nuôi bò từ nguồn vốn vay qua kênh Hội Nông dân. Ảnh: VĂN SUNG

Theo đó, mức thu phí Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương giảm từ 8,4%/năm (0,7%/tháng) xuống 7,56%/năm (0,63%/tháng) trong kỳ thu phí quý I và quý II năm 2022. Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Nam cũng áp dụng mức giảm phí này cho tất cả dự án vay vốn nguồn của tỉnh trong 2 quý đầu của năm 2022.  

Đối với nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện, Hội Nông dân tỉnh giao Hội Nông dân cấp huyện xác định mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tại địa phương để quyết định mức giảm phí cho vay phù hợp, không vượt quá 15% mức phí đang thực hiện. Trước đó, Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh cũng giảm 10% mức phí cho vay trong quý 3 và quý 4 năm 2021.

Đến nay tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Nam hơn 122,3 tỷ đồng; trong đó vốn Trung ương ủy thác 15,4 tỷ đồng, cấp tỉnh 61,5 tỷ đồng, cấp huyện 45,3 tỷ đồng và cho 3.297 hộ vay.

TAGS