Tổng kiểm tra, đánh giá hiện trạng hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh

H.QUANG |

Để chủ động trong công tác hộ đê, phòng chống lụt bão năm 2023, UBND tỉnh vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương có đê tập trung triển khai nhiều biện pháp đồng bộ.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu UBND các địa phương có đê Thăng Bình, Núi Thành, Duy Xuyên, Quế Sơn, Đại Lộc, Điện Bàn, Tam Kỳ, Hội An thực hiện tổng kiểm tra, đánh giá hiện trạng hệ thống đê điều trên địa bàn, phát hiện những hư hỏng, các yếu tố bất lợi có nguy cơ đe dọa an toàn đê; xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án hộ đê đối với từng tuyến đê, từng khu vực trọng điểm theo phương châm “4 tại chỗ”, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn để chuẩn bị hộ đê theo phương án và kế hoạch được duyệt.

Huy động nguồn lực của địa phương để chủ động xử lý những sự cố đê điều đã xảy ra trong các mùa lũ, bão trước; đồng thời lập phương án bảo vệ trọng điểm trong mùa lũ, bão năm 2023.

Tăng cường kiểm tra các tuyến đê, kịp thời phát hiện, kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, đặc biệt các hành vi vi phạm tập kết vật liệu quy mô lớn, xây dựng công trình trái phép trên bãi sông, đổ phế thải lấn chiếm bãi sông, lòng sông gây cản trở thoát lũ...

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương thực hiện việc lập hồ sơ phân loại, phân cấp đê trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, đánh giá hiện trạng hệ thống đê điều, phát hiện những hư hỏng, các yếu tố bất lợi có nguy cơ đe dọa an toàn đê.

TAGS