Tổng sản lượng lương thực có hạt của Hiệp Đức đạt hơn 8.516 tấn

MAI NHI |

(QNO) - UBND huyện Hiệp Đức vừa tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân 2022-2023 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu 2023.

Vụ đông xuân này, sản lượng lúa của Hiệp Đức đạt hơn 7.854 tấn, vượt 4,81% so với mục tiêu đặt ra.  Ảnh: PV
Vụ đông xuân này, sản lượng lúa của Hiệp Đức đạt hơn 7.854 tấn, vượt 4,81% so với mục tiêu đặt ra. Ảnh: PV

Theo báo cáo tại hội nghị, đông xuân năm nay nông dân trên địa bàn Hiệp Đức canh tác hơn 1.332ha lúa, hơn 122ha bắp và nhiều loại cây trồng cạn, rau đậu khác.

Thống kê cho thấy, vụ này năng suất lúa bình quân toàn huyện đạt 58,94 tạ/ha, tăng 4,81% so với kế hoạch và sản lượng lúa đạt hơn 7.854 tấn, vượt 4,81% so với mục tiêu đặt ra.

Trong khi đó, năng suất bắp bình quân đạt 54,13 tạ/ha, tăng 1,12% so với kế hoạch và sản lượng bắp đạt hơn 662 tấn, vượt 12,3% so với mục tiêu đề ra.

Tính gộp, vụ đông xuân 2022-2023 tổng sản lượng lương thực có hạt của Hiệp Đức đạt hơn 8.516 tấn, tăng 5,36% so với kế hoạch.

Hiện nay, tỷ lệ bò lai trên địa bàn Hiệp Đức chiếm hơn 93% tổng đàn.   Ảnh: PV
Hiện nay, tỷ lệ bò lai trên địa bàn Hiệp Đức chiếm hơn 93% tổng đàn. Ảnh: PV

Đối với lĩnh vực chăn nuôi, nhờ người dân tập trung đầu tư tái đàn nên tính đến thời điểm này toàn huyện có 1.487 con trâu, 8.286 con bò (trong đó bò lai 7.712 con, chiếm tỷ lệ hơn 93%), 8.703 con heo và 153.008 con gia cầm các loại...

TAGS