Tổng sản lượng lương thực có hạt của Quế Sơn đạt hơn 41.590 tấn

NGUYỄN SỰ |

(QNO) - Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị tổng kết tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2021 do UBND huyện Quế Sơn vừa tổ chức.

Nhờ năng suất cao nên năm 2021 tổng sản lượng lúa của Quế Sơn tăng 5,44% so với năm ngoái.      Ảnh: VĂN SỰ
Tổng sản lượng lúa của Quế Sơn tăng 5,3% so với năm ngoái. Ảnh: VĂN SỰ

Theo báo cáo của UBND huyện Quế Sơn, trong 2 vụ đông xuân và hè thu năm nay, nông dân địa phương gieo trồng tổng cộng 7.174ha cây có hạt (lúa và bắp). Nhờ năng suất cao nên tổng sản lượng đạt 41.590,8 tấn, vượt 12,4% so với kế hoạch và tăng 5,44% so với năm 2020.

Trong đó, diện tích gieo sạ lúa cả năm hơn 6.746ha, năng suất bình quân đạt 58,06 tạ/ha (tăng 1,76 tạ/ha so với năm 2020) và sản lượng lúa đạt 39.169,5 tấn (tăng 5,3%); diện tích sản xuất bắp cả năm hơn 422ha, năng suất bình quân đạt 54,75 tạ/ha và sản lượng bắp đạt 2.421,3 tấn (tăng 8,5%).

TAGS