Tổng sản lượng lương thực có hạt của Tiên Phước đạt 13,3 nghìn tấn

NGUYỄN HƯNG |

(QNO) - Sáng nay 11.5, UBND huyện Tiên Phước tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân 2021 - 2022 và triển khai sản xuất vụ hè thu sắp tới.

Năng suất lúa vụ đông xuân năm vừa qua đạt 55,5 tạ/ha. Ảnh. N.HƯNG
Năng suất lúa vụ đông xuân 2021 - 2022 ở Tiên Phước đạt 55,5 tạ/ha. Ảnh: N.HƯNG

Vụ đông xuân vừa qua, Tiên Phước tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng thời tiết và sâu bệnh song vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổng diện tích gieo sạ cây hằng năm đạt hơn 3.000ha. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 13,3 nghìn tấn, tăng hơn 500 tấn so với vụ đông xuân 2020 - 2021.

Trong đó, năng suất lúa đạt 55,5 tạ/ha, sản lượng đạt hơn 12,6 nghìn tấn; diện tích trồng bắp 130ha, năng suất 56 tạ/ha; diện tích trồng đậu 90ha, năng suất 21 tạ/ha… Nông dân cũng chuyển đổi gần 27ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại hoa màu, cây ăn quả cho hiệu quả cao.

Trên lĩnh vực sản xuất kinh tế vườn, kinh tế trang trại, người dân tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích, trồng các loại cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao như măng cụt, tiêu, lòn bon, bưởi da xanh… Giá trị kinh tế vườn, kinh tế trang trại bình quân mỗi năm đạt 100 tỷ đồng. Trên lĩnh vực lâm nghiệp, người dân tiếp tục mở rộng diện tích gỗ rừng trồng với diện tích trồng mới khoảng 1.300ha; sản lượng khai thác gỗ rừng trồng ước đạt 120 nghìn tấn.

Vụ hè thu 2022, Tiên Phước đặt ra kế hoạch sản xuất gần 3.000ha cây hằng năm, trong đó khoảng 1.500ha lúa. Phấn đấu sản lượng lương thực cây có hạt đạt khoảng 7.000 tấn. Tập trung phát triển rừng trồng đến cuối năm đạt thêm 3.000ha...

TAGS