Nông Sơn chuẩn bị chu đáo từng khâu

TRIÊU NHAN 16/03/2020 09:36

Thời điểm này, công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp được huyện Nông Sơn chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt, nhằm tạo điều kiện cho Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, diễn ra thành công. 

Đoàn công tác Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Sơn về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp. Ảnh: NG.ĐOAN
Đoàn công tác Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Sơn về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp. Ảnh: NG.ĐOAN

Chuẩn bị chu đáo các khâu

Đến nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI được Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Sơn chỉ đạo sát sao, chu đáo từng mặt.

“Huyện ủy đặc biệt quan tâm đến việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư; nắm tình hình đơn thư tố cáo, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm, kết luận rõ ràng, nhất là đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội. Ban Thường vụ Huyện ủy kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng; đảm bảo việc thi hành kỷ luật Đảng nghiêm minh, chính xác, kịp thời; không để những người không đủ tiêu chuẩn vào danh sách nhân sự giới thiệu tham gia cấp ủy”. 

(Bí thư Huyện ủy Nông Sơn - Thái Bình)

Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Sơn đã tổ chức hội nghị Huyện ủy mở rộng để quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 45-CT/TU về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện.

Đồng thời chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tổ chức quán triệt đến toàn thể đội ngũ đảng viên trong toàn đảng bộ. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 24-CT/HU, ngày 4.9.2019 về tổ chức Đại hội các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nông Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025. Huyện ủy đã ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo đại hội các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và chuẩn bị cho đại hội...

Ông Thái Bình - Bí thư Huyện ủy Nông Sơn cho biết, từ 9.2019 Nông Sơn đã thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, bao gồm: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức phục vụ; đồng thời thành lập Tổ biên tập Văn kiện và Tổ giúp việc Tiểu ban nhân sự Đại hội. Sau khi thành lập, các tiểu ban đã họp xây dựng kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Tiểu ban Văn kiện đã hoàn thành dự thảo Báo cáo Chính trị (lần 2) và dự kiến trong cuối tháng 3 này tổ chức hội nghị để lấy ý kiến cán bộ hưu trí, nguyên lãnh đạo huyện và ý kiến các cơ quan, ban ngành của tỉnh để bổ sung hoàn chỉnh dự thảo lần 3.

Kiện toàn nhân sự đại hội

Theo Bí thư Huyện ủy Nông Sơn - Thái Bình, công tác nhân sự cho đại hội được Huyện ủy Nông Sơn hết sức chú trọng. Huyện ủy cũng đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025 để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, huyện Nông Sơn chọn thực hiện 3 công trình gồm: đường giao thông từ thôn Tứ Nhũ đến UBND xã Quế Lâm; nâng cấp tuyến giao thông từ thôn Lộc Đông đến thôn Lộc Tây (Quế Lộc); nâng cấp mở rộng tuyến ĐH1 đoạn Quế Trung - Ninh Phước. Hiện nay tiến độ các công trình đạt 90%, dự kiến đến tháng 6.2020 hoàn thành và gắn biển Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trước đó, Huyện ủy đã làm quy trình xin chủ trương để tiến hành củng cố chức danh Phó Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020; chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021; bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và ủy viên UBKT và các chức danh chủ chốt khác theo quy định. 

Huyện ủy đã quán triệt công tác kiểm tra, giám sát, trong đó chú trọng Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW, ngày 12.12.2019 của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng trong đội ngũ cán bộ chủ chốt, đồng thời sao gửi đến các tổ chức đảng trực thuộc để triển khai.

Công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị đại hội cấp cơ sở được chú trọng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập Tổ kiểm tra đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Sơn Viên về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/HU.

Thường trực Huyện ủy, UBND huyện và các cơ quan liên quan tổ chức làm việc với các xã còn lại (trừ xã Quế Lộc, đã tổ chức đại hội) để nghe báo cáo về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các công việc khác có liên quan.

Huyện ủy chỉ đạo sát sao, nắm tình hình đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, đảng viên được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới để làm tốt công tác kiểm tra phục vụ đại hội đảng các cấp.

Duy trì lịch tiếp công dân giải quyết mọi vấn đề phát sinh, nhất là những vấn đề liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên, không để người dân gửi đơn thư khiếu kiện vượt cấp. Thẩm tra phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên đối với 142 đồng chí. Thực hiện tốt việc sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, xóa tên đối với 12 đảng viên, khai trừ đảng 2 đảng viên, cho ra khỏi đảng 6 đảng viên... nhằm đảm bảo tốt công tác nhân sự phục vụ đại hội các cấp.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nông Sơn chuẩn bị chu đáo từng khâu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO