79 đơn vị, cá nhân đoạt giải cuộc thi “Vườn – tường – đường đẹp” và Cơ sở vật chất văn hoá đẹp, hoạt động hiệu quả”

N.Q |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công nhận 79 đơn vị, cá nhân đoạt giải “Vườn - tường - đường đẹp” và “Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” năm 2023 sau một thời gian phát động cuộc thi.

Theo đó, Ban tổ chức cuộc thi “Vườn - tường - đường đẹp” và “Cơ sở vật chất văn hóa đẹp của tỉnh đã trao 21 giải vườn đẹp, 21 giải tường rào, cổng ngõ đẹp, 21 giải đường đẹp và 16 giải cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả.

Giải nhất vườn đẹp thuộc về hộ gia đình ông Thiều Quang Bình (thôn Trà Sơn, xã Sông Trà, Hiệp Đức); giải nhất tường đẹp thuộc về hộ gia đình ông Huỳnh Văn Trí (thôn Thanh Bôi, xã Tiên Châu, Tiên Phước); giải nhất đường đẹp được trao cho tuyến đường ĐH 01QS từ cổng chào xã đến nhà bà Thuận (thôn Phú Vĩnh, xã Quế Xuân 2, Quế Sơn); giải nhất cuộc thi cơ sở vật chất văn hóa đẹp thuộc về thôn Phú Mỹ, xã Quế Xuân 2 (Quế Sơn).

Được biết, cuộc thi “Vườn - tường - đường đẹp” và “Cơ sở vật chất văn hóa đẹp được Ban tổ chức cuộc thi ban hành Thể lệ tại Quyết định số 21/QĐ-BTC ngày 1/3/2023.

Đối tượng dự thi là hộ gia đình có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú ở các xã trên địa bàn tỉnh (không áp dụng hộ gia đình ở phường, thị trấn) có vườn mẫu, tường rào - cổng ngõ đẹp tại nơi đăng ký dự thi.

Các xã, thôn, huyện có các tuyến đường đẹp. Các thôn có cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả. Các hộ gia đình có vườn đẹp, tường rào cổng ngõ đẹp, các tuyến đường đã đạt giải nhất, nhì, ba tại Cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - tường - đường đẹp” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021 không được tham dự thi trong cuộc thi năm 2023 này.

Mỗi huyện chọn tối đa 5 hộ gia đình có vườn mẫu, 5 hộ gia đình có tường rào - cổng ngõ đẹp, 5 tuyến đường đẹp và 5 thôn có cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả để tham gia dự thi cấp tỉnh.

Cuộc thi "Vườn - tường - đường đẹp" và "Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả" năm 2023 nhằm phát hiện những cá nhân, tập thể có vườn, tường, đường, cơ sở vật chất văn hóa tiêu biểu nhất để các địa phương học tập và nhân rộng.

Tạo tiền đề vững chắc cho việc duy trì, nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã, đảm bảo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả cao hơn, thiết thực hơn và bền vững.

TAGS