Công nhận 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao

THÀNH CÔNG - VĂN SỰ |

(QNO) - Chiều nay 24.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) tỉnh chủ trì buổi làm việc với các thành viên hội đồng để thảo luận, bỏ phiếu xét chọn xã NTM và NTM nâng cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi xét thẩm định xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Ảnh: C.S
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi xét thẩm định xã NTM và NTM nâng cao. Ảnh: C.S

Tại buổi làm việc, đại diện Sở NN&PTNT trình bày báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định các tiêu chí NTM, NTM nâng cao tại các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2021. Sau khi thảo luận, đại biểu có mặt đã bỏ phiếu, thống nhất 100% công nhận xã đạt NTM đối với 5 xã gồm Tam Thạnh, Tam Sơn, Tam Trà (Núi Thành), Bình Dương (Thăng Bình), Phước Ninh (Nông Sơn) và 4 xã NTM nâng cao gồm Tam Xuân 2 (Núi Thành), Đại Quang (Đại Lộc), Điện Quang (Điện Bàn), xã đảo Tân Hiệp (Hội An).

Xã Bình Dương cùng 4 xã khác được công nhận NTM. Ảnh: C.S
Xã Bình Dương (Thăng Bình) được công nhận đạt chuẩn NTM. Ảnh: C.S

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương liên quan quan tâm lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, dự án để duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí. Các xã được công nhận nói trên lập kế hoạch tiếp tục triển khai xây dựng thôn NTM kiểu mẫu cho các thôn còn lại trên địa bàn xã.

TAGS

Chuyển biến mạnh trong xây dựng nông thôn mới

NGUYỄN SỰ |

Những năm tới, Quảng Nam sẽ nỗ lực triển khai đồng bộ hàng loạt giải pháp để hoàn thành nhiều mục tiêu lớn trong thực hiện chương trình nông thôn mới; phấn đấu đến năm 2025 có 80% số xã tham gia xây dựng mô hình được công nhận đạt chuẩn NTM.

Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025: Cần cơ chế hỗ trợ sát thực tế

NGUYỄN SỰ |

Triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan tham mưu xây dựng cơ chế hỗ trợ từ ngân sách sát với thực tế để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.