Cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và "Vườn - Tường - Đường đẹp"

T.S |

Thể lệ “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” tỉnh Quảng Nam vừa được Ban Tổ chức cuộc thi ban hành. 

Theo đó, tham gia dự thi là hộ gia đình có hộ khẩu thường trú ở các xã trên địa bàn tỉnh (không áp dụng đối với phường, thị trấn) có vườn đẹp, tường rào - cổng ngõ đẹp; các xã, thôn có tuyến đường đẹp; thôn triển khai Phương án xây dựng khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu và thôn ở các xã bãi ngang ven biển thực hiện Bộ tiêu chí thôn NTM đã được UBND cấp huyện phê duyệt phương án/kế hoạch thực hiện (bao gồm: thôn đã đạt chuẩn và thôn chưa đạt chuẩn nhưng có nhiều thành tích nổi bật, vượt trội trong thực hiện các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu).

Để tham gia dự thi cấp tỉnh, các địa phương phải tổ chức cuộc thi cấp xã, rồi đến cấp huyện, qua đó lựa chọn tối đa 5 hộ gia đình có vườn đẹp, 5 hộ gia đình có tường rào - cổng ngõ đẹp, 5 tuyến đường đẹp và chọn tối đa 2 thôn xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu tiêu biểu có thành tích cao nhất trong cuộc thi cấp huyện để đăng ký dự thi cấp tỉnh.

Đối với nội dung thi “Vườn đẹp” phải đạt tiêu chí diện tích vườn rộng từ 500 m2 trở lên, đang sản xuất; nông sản sản xuất tại vườn bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; ưu tiên xét chọn tặng thưởng đối với vườn có cả 3 nội dung: Vườn - Ao - Chuồng (VAC)...

Hộ gia đình thi “Tường rào - cổng ngõ đẹp” phải có tường rào bằng cây xanh, được cắt tỉa gọn gàng hoặc tường rào khác được phủ cây xanh, trồng hoa hoặc tường rào xếp đá, đảm bảo mỹ quan và hài hòa với cảnh quan làng quê, đảm bảo độ an toàn cho ngôi nhà; chiều cao tường rào phù hợp. Đối với tường rào bằng bê tông - xi măng ưu tiên xét chọn tường rào có vẽ tranh bích họa khi xét tặng thưởng...

Dự thi “Tuyến đường đẹp” là đường xã, đường thôn hoặc đường ngõ, xóm bảo đảm quy chuẩn tối thiểu theo quy định. Chiều dài tuyến đường tham gia dự thi tối thiểu 500m đối với đường xã, đường thôn và tối thiểu 100m đối với đường ngõ, xóm. Tuyến đường đẹp dự thi càng dài, quy mô mặt đường càng rộng thì sẽ ưu tiên khi xét khen thưởng. Tuyến đường tham gia dự thi là tuyến đường đảm bảo an toàn về giao thông, có an ninh trật tự tốt...

Khu dân cư dự thi “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” phải đạt tiêu chí và có nhiều ý tưởng sáng tạo trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu; chỉ đạo có hiệu quả trong công tác nâng cao thu nhập và giảm nghèo của thôn; có cảnh quan, không gian nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp; có nhiều đường hoa, cây xanh, bóng mát, vườn mẫu. Đồng thời có những kết quả nổi bật, vượt trội khác trong thực hiện các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Theo kế hoạch, Hội đồng chấm thi cấp tỉnh sẽ tổ chức chấm thi trong tháng 10.2021 và tham mưu Trưởng ban Tổ chức cuộc thi công bố kết quả trước ngày 15.11.2021 trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ban Tổ chức sẽ tổng kết, trao giải cuộc thi trước ngày 15.12.2021, nếu dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt.

Khu dân cư đoạt giải Nhất cuộc thi “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” sẽ được nhận cúp, giấy công nhận và tiền thưởng 200 triệu đồng. Ngoài ra có 2 giải Nhì (140 triệu đồng/giải); 3 giải Ba (100 triệu đồng/giải) và 5 giải Khuyến khích (60 triệu đồng/giải).

Đối với cuộc thi “Vườn - Tường - Đường” đẹp, Ban Tổ chức sẽ trao giải Nhất cho 1 hộ gia đình có vườn đẹp và 1 hộ gia đình có tường rào - cổng ngõ đẹp với cúp, giấy công nhận đoạt giải nhất cùng tiền thưởng 20 triệu đồng/giải và trao 1 giải Nhất cho tuyến đường đẹp với cúp, giấy công nhận, cùng tiền thưởng 120 triệu đồng.

Còn có 2 giải Nhì cho các hộ gia đình có vườn đẹp và 2 giải Nhì cho các hộ gia đình có tường rào - cổng ngõ đẹp (14 triệu đồng/giải), cùng 2 giải Nhì cho tuyến đường đẹp (80 triệu đồng/giải). Ban Tổ chức cũng trao 9 giải Ba và 45 giải Khuyến khích, chia đều cho 3 thể loại ở nội dung thi này.

Trước đó, UBND tỉnh phát động và đề nghị trưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp”. Cuộc thi được phát động với ý nghĩa biểu dương các thôn, hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, hưởng ứng tích cực trong việc xây dựng các vườn mẫu, tường rào cổng ngõ đẹp, đường giao thông nông thôn văn minh… Đây cũng là dịp để nhân rộng những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng NTM, xây dựng vùng nông thôn Quảng Nam trở thành những “làng quê đáng sống”.