Đại Lãnh đạt chuẩn nông thôn mới

HOÀNG LIÊN |

(QNO) - Xã Đại Lãnh (Đại Lộc) vừa tổ chức lễ công bố danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019.

Đại Lãnh là xã miền núi nằm phía tây của huyện Đại Lộc, địa hình hơn 70% diện tích là đồi núi, đời sống nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp còn nhỏ lẻ, tỷ lệ hộ nghèo còn cao...

Năm 2011, thời điểm bắt tay xây dựng NTM, Đại Lãnh chỉ đạt 5/19 tiêu chí (điện, thông tin - truyền thông, tổ chức sản xuất, tiêu chí tổ chức chính trị - xã hội và an ninh trật tự xã hội). Quá trình xây dựng NTM, xã vận động nhân dân hiến đất mở đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng với hơn 5.000m2, tháo dỡ 800m tường rào; đầu tư xây dựng 2,3km đường trục xã, 9,4km đường trục thôn, hơn 2,9km đường ngõ xóm, hơn 5,3km đường giao thông nội đồng, 6,5km kênh mương nội đồng…

Đại Lãnh hiện có 8/8 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa. Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Lãnh đã tổ chức liên kết phát triển sản xuất với 100ha lúa thuần gắn bao tiêu sản phẩm. Trong 9 năm qua, toàn xã giải quyết việc làm cho 800 lao động, xóa được 60 căn nhà tạm; huy động tổng nguồn vốn trong xây dựng NTM hơn 58 tỷ đồng. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,3% (53 hộ), cận nghèo còn 3,47% (80 hộ). Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2019 đạt hơn 38 triệu đồng.

TAGS