Dẫn đầu xây dựng nông thôn mới, 3 huyện được tặng thưởng công trình phúc lợi

CHÂU NỮ |

Chủ tịch UBND tỉnh vừa quyết định tặng Bằng khen và tặng thưởng công trình phúc lợi trị giá 2 tỷ đồng/huyện đối với 3 huyện có thành tích xuất sắc, dẫn đầu các khu vực thi đua trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Trong đó, nhân dân và cán bộ huyện Núi Thành dẫn đầu khu vực đồng bằng; nhân dân và cán bộ huyện Tiên Phước, dẫn đầu khu vực miền núi thấp; nhân dân và cán bộ huyện Tây Giang, dẫn đầu khu vực miền núi cao. 

Theo quyết định của UBND tỉnh về tiêu chuẩn và hình thức khen thưởng trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM” trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020, huyện dẫn đầu khu vực là huyện có nhiều xã đạt chuẩn NTM, có tỷ lệ bình quân tiêu chí đạt chuẩn cao hơn, có nhiều cách làm sáng tạo, tạo sự lan tỏa, liên kết trong vùng, có nhiều thôn được công nhận đạt chuẩn bộ tiêu chí “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”; không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM và là huyện xuất sắc nhất trong khối thi đua xây dựng NTM đối với các huyện đồng bằng, miền núi cao và miền núi thấp.