Đề nghị điều chỉnh thời gian "Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao"

TRÚC VĂN |

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh vừa có công văn đề nghị UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh thời gian “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” đối với xã Tam Xuân 2 (huyện Núi Thành) từ năm 2020 chuyển sang giai đoạn 2021 - 2025.

Trước đó, xã Tam Xuân 2 đã được UBND tỉnh thống nhất chỉ đạo phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2020 tại Thông báo số 168/2019. Trong quá trình rà soát để điều chỉnh lộ trình theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 7809/2019, xã Tam Xuân 2 vẫn quyết tâm thực hiện theo lộ trình đề ra. Tuy nhiên, khi lập hồ sơ minh chứng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, nhiều tiêu chí người dân chưa đồng tình, nhất là tiêu chí giao thông, trường học, hộ nghèo… Ngoài ra, dịch bệnh Covid-19 đợt 2 đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, nhiều tiêu chí khó có thể hoàn thành trước ngày 30.10.2020 (thời điểm xã nộp hồ sơ đề nghị về huyện để thẩm tra các tiêu chí).

TAGS