Dự kiến bố trí hơn 67.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

MAI NHI - ANH ĐÔNG |

(QNO) - Sáng nay 16.12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp thông qua nội dung dự kiến trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp chuyên đề tháng 1.2022 về quy định hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp sáng nay 16.12. Ảnh: S.A
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp sáng nay 16.12. Ảnh: S.A

Theo báo cáo tại cuộc họp, đến cuối năm 2020 bình quân số tiêu chí NTM đạt chuẩn của 194 xã trên toàn tỉnh là 15,96 tiêu chí/xã (tăng 4,46 tiêu chí so với năm 2015 và tăng 13,35 tiêu chí so với năm 2010); có 113/194 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 58% (vượt 2 xã so với mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 đề ra). Tổng nguồn vốn được huy động lũy kế 5 năm 2016 - 2020 gần 67.800 tỷ đồng.

Hiện nay, nhu cầu đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh ở khu vực nông thôn còn rất lớn. Ảnh: S.A
Hiện nay, nhu cầu đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh ở khu vực nông thôn còn rất lớn. Ảnh: S.A

Một số ý kiến cho rằng, qua 10 năm thực hiện chương trình NTM, Quảng Nam đạt được nhiều thành quả quan trọng nhưng vẫn còn không ít tồn tại. Cụ thể, kết quả xây dựng NTM có sự chênh lệch lớn giữa các vùng; nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước tuy có tăng nhưng chưa bảo đảm theo nhu cầu; việc huy động nhân dân đóng góp ở lĩnh vực miền núi gặp nhiều khó khăn.

Theo dự thảo đề án, Quảng Nam phấn đấu đến cuối năm 2025 có thêm ít nhất 42 xã đạt chuẩn NTM; bình quân số tiêu chí đạt chuẩn NTM là hơn 17,5 tiêu chí/xã; phấn đấu có thêm ít nhất 3 - 4 huyện đạt chuẩn NTM; tổng số thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đạt tỷ lệ ít nhất 60%, trong đó miền núi có ít nhất 50% số thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu…

Những năm tới, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ người dân phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Ảnh: S.A
Những năm tới, tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ người dân phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Ảnh: S.A

Theo dự thảo tờ trình đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến tổng nguồn vốn huy động lũy kế 5 năm hơn 67.092 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước hơn 8.242 tỷ đồng (chiếm 12%), vốn tín dụng 57.000 tỷ đồng (85%), vốn huy động doanh nghiệp và hợp tác xã 650 tỷ đồng (1%), vốn nhân dân đóng góp quy giá trị khoảng 1.200 tỷ đồng (2%).

TAGS