HĐND huyện Phú Ninh thông qua nhiều nghị quyết về xây dựng nông thôn mới

H.ĐẠO - Q.VƯƠNG |

(QNO) - Sáng 13/10, HĐND huyện Phú Ninh (khóa XII) tổ chức Kỳ họp thứ 7, thông qua các nội dung xung quanh Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025.

Tại kỳ họp, UBND huyện Phú Ninh đề nghị xem xét Đề án về xây dựng huyện Phú Ninh đạt chuẩn huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, hướng đến kiểu mẫu năm 2030, với tổng nhu cầu vốn để xây dựng hơn 1.230 tỷ đồng. UBND huyện cũng đề nghị HĐND huyện xem xét và thống nhất các nội dung, tỷ lệ hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách cấp huyện hơn 205,7 tỷ đồng, ngân sách xã hơn 36,2 tỷ đồng để thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025. Ngoài ra, UBND huyện còn đề nghị HĐND huyện thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2023; đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Trường Mẫu giáo Anh Thơ.

Kỳ họp tiến hành thảo luận và thông qua 5 nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết về xây dựng huyện Phú Ninh đạt chuẩn huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, hướng đến kiểu mẫu năm 2030; Nghị quyết về nội dung, tỷ lệ hỗ trợ để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025.

TAGS