Hơn 1,1 tỷ đồng xây dựng thôn Phiếm Ái 2 thành khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

HOÀNG LIÊN |

(QNO) - Tối 25/3, xã Đại Nghĩa (huyện Đại Lộc) phát động xây dựng thôn Phiếm Ái 2 trở thành khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu của xã giai đoạn 2023-2025.

Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: H.L
Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: H.L

Theo đó, đến thời điểm hiện tại, thôn Phiếm Ái 2 hiện đạt 4/10 tiêu chí theo quy định của bộ tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu gồm: tiêu chí điện, thu nhập và nghèo đa chiều, môi trường, quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội. Các tiêu chí chưa đạt gồm: giao thông; vườn và nhà ở hộ gia đình; phát triển sản xuất, kinh doanh và lao động qua đào tạo; văn hoá - giáo dục y tế...

Lãnh đạo xã Đại Nghĩa trao tặng hoa cho Ban dân chính và nhân dân thôn Phiếm Ái 2. Ảnh: H.L
Lãnh đạo xã Đại Nghĩa trao tặng hoa cho Ban dân chính và nhân dân thôn Phiếm Ái 2. Ảnh: H.L

Được biết, tổng nguồn lực phân bổ xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu tại Phiếm Ái 2 là hơn 1,1 tỷ đồng, trong đó nguồn hỗ trợ xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu là 600 triệu đồng, ngân sách xã hỗ trợ 100 triệu đồng và 460 triệu đồng nguồn vốn lồng ghép khác.

TAGS