Khó giữ chuẩn và nâng chuẩn nông thôn mới

D.L |

Chiều 28.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM).

Tại cuộc họp, nhiều đại biểu cho rằng chương trình NTM ở các địa phương gặp khó đối với nguồn vốn đối ứng cấp huyện, xã, giai đoạn 2016 - 2020 vẫn còn nợ xây dựng cơ bản hơn 223 tỷ đồng.

Hiện nay văn phòng điều phối NTM cấp huyện không còn cán bộ, chỉ có công chức kiêm nhiệm của phòng NN&PTNT thực hiện nhiệm vụ NTM, nhưng thời gian tới khối lượng công việc sẽ nhiều vì phân cấp mạnh cho cấp huyện.

Chưa có công ty, doanh nghiệp có nguồn lực tài chính tham gia hỗ trợ xây dựng NTM đối với các huyện còn nhiều khó khăn. Ở xã mới đạt chuẩn NTM, người dân không còn được hưởng chính sách bảo hiểm y tế nên khó khăn trong vận động họ tham gia tự nguyện, sẽ khó giữ chuẩn và nâng chuẩn NTM. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành phân tích, trả lời cụ thể từng vấn đề, đề xuất hướng giải quyết đúng quy định. Văn phòng điều phối NTM tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh cụ thể, giúp các địa phương xây dựng NTM trong thời gian tới thực chất, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

TAGS