Năm 2022, Quảng Nam đặt mục tiêu 123 xã đạt chuẩn nông thôn mới

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có Công văn 2412 gửi Bộ NN-PTNT, Văn phòng Điều phối nông thôn mới trung ương đề xuất, đăng ký mục tiêu phấn đấu xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2022 và giai đoạn 2021-2025.

 

Mục tiêu năm 2022, Quảng Nam phấn đấu 4 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 123 xã đạt chuẩn NTM; 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; còn 49 xã dưới 15 tiêu chí; 46 thôn đạt NTM thôn, bản.

Phấn đấu giai đoạn 2021-2025, có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM (ít nhất 155 xã), trong đó có khoảng 40% số xã đạt chuẩn NTM mới nâng cao (khoảng 64 xã), 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (khoảng 16 xã). Không có huyện không có xã đạt chuẩn NTM; không còn xã dưới 15 tiêu chí.

Ít nhất 35% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm xây dựng NTM (ít nhất 7 đơn vị cấp huyện), trong đó có ít nhất 20% số huyện đạt chuẩn NTM được công nhận là huyện NTM nâng cao và huyện NTM kiểu mẫu (ít nhất 2 huyện đạt chuẩn huyện NTM nâng cao, trong đó có ít nhất 1 huyện đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu).

Có ít nhất 60% thôn (khoảng 240 thôn) thuộc xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi được công nhận đạt chuẩn NTM theo tiêu chí do UBND tỉnh quy định.

TAGS