Năm 2023 Núi Thành phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới

VĂN PHIN |

Ngày 16/2, UBND huyện Núi Thành tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023.

Năm 2023, Núi Thành phấn đấu đạt 3 xã nông thôn mới nâng cao và hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới; đồng thời tiếp tục đầu tư nguồn lực để giữ vững 15/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí mới. Rà soát theo Bộ tiêu chí mới, cả 15 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới trước đây đều bị rớt tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 16,13 tiêu chí.

Được biết, đến nay Núi Thành đạt 7/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, chưa đạt 2 tiêu chí là Môi trường và Chất lượng môi trường sống. Về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2022, xã Tam Giang đạt 15/19 tiêu chí, xã Tam Mỹ Đông đạt 14/19 tiêu chí.

TAGS