Nâng cao năng lực HTX và phát triển chuỗi giá trị cau bền vững tại Quảng Nam

CHÂU NỮ |

Đó là nhiệm vụ khoa học chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023 - 2025 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vừa được UBND tỉnh vừa gửi công văn đề xuất Bộ NN&PTNT và Văn phòng Điều phối Trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Những vườn cau hút tầm mắt ở Tiên Lãnh, Tiên Ngọc. Ảnh minh họa
Những vườn cau hút tầm mắt ở Tiên Lãnh, Tiên Ngọc. Ảnh minh họa

Mục tiêu của nhiệm vụ là nghiên cứu các quy trình/mô hình trồng cây cau có hiệu quả kinh tế cao; xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị từ cây cau, đa dạng hóa sản phẩm từ cây cau nhằm tăng giá trị gia tăng từ sản xuất cây cau tại Quảng Nam.

Cùng với đó, nâng cao tay nghề cho nông dân, giúp tăng thu nhập cho cư dân nông thôn, nhất là cư dân vùng trung du miền núi, tạo ra sản phẩm OCOP, sản phẩm phục vụ du lịch, sản phẩm thân thiện với môi trường, góp phần xây dựng nông nghiệp tuần hoàn trong sản xuất cây cau.

Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam là đơn vị chủ trì đề xuất nhiệm vụ nêu trên. Theo đề xuất, nhiệm vụ này thực hiện từ năm 2023 - 2025 với tổng kinh phí 9,5 tỷ đồng (đề xuất ngân sách trung ương hỗ trợ từ nguồn chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 là 7,5 tỷ đồng; kinh phí đối ứng của doanh nghiệp, hợp tác xã 2 tỷ đồng).