Nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành các quyết định công nhận xã Duy Phước, Duy Trinh (Duy Xuyên), xã Quế Phú (Quế Sơn) và xã Cẩm Thanh (TP.Hội An) đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2020.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương trên tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đồng thời có trách nhiệm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí mới của từng giai đoạn, có kế hoạch phấn đấu xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.

* UBND tỉnh cũng vừa quyết định công nhận xã Tiên Hiệp (Tiên Phước) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

TAGS