Nhiều xã ở Núi Thành rớt tiêu chí nông thôn mới

VĂN PHIN |

(QNO) - Sáng nay 3/8, UBND huyện Núi Thành tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp đến cuối năm 2023.

Xã nông thôn mới Tam Hải. Ảnh: VĂN PHIN
Đường sá xã đảo Tam Hải, Núi Thành. Ảnh: VĂN PHIN

Cuối năm 2021, so với bộ tiêu chí giai đoạn 2011 - 2021, Núi Thành có 16 xã thì 15 xã đạt chuẩn NTM, 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 20 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu; đạt 7/9 tiêu chí huyện NTM.

Tuy nhiên, đánh giá lại so với bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025, hiện nay hầu hết xã rớt tiêu chí, không những rớt chuẩn do một số chỉ tiêu tiêu chí thêm mới mà rớt cả tiêu chí đang duy trì và nâng chuẩn.

Xã rớt tiêu chí nhiều nhất (5 - 7 tiêu chí) là Tam Mỹ Tây, Tam Trà, Tam Nghĩa, Tam Quang; rớt 4 tiêu chí gồm Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Tiến; rớt 3 tiêu chí gồm Tam Anh Bắc, Tam Hải, Tam Hòa; rớt 1 - 2 tiêu chí gồm Tam Thạnh, Tam Sơn.

Về xây dựng huyện NTM, Núi Thành đạt 4/9 tiêu chí theo bộ tiêu chí mới (rớt 3 tiêu chí). Tính chung đến thời điểm này toàn huyện đạt 237/285 tiêu chí NTM (đạt 83,16%).

TAGS