Núi Thành đạt 285/285 tiêu chí nông thôn mới

VĂN PHIN |

(QNO) - Sáng nay 9.3, đoàn giám sát Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh có buổi giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Núi Thành.

Đến nay, Núi Thành đạt 285/285 tiêu chí nông thôn mới (100%), bình quân 19 tiêu chí/xã; Tam Xuân 2 đạt 12/12 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Tại buổi làm việc, Núi Thành đề nghị tỉnh tăng cường đầu tư kinh phí để địa phương có điều kiện đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2023. Đoàn giám sát tìm hiểu thêm thực tế xây nông thôn mới và ghi nhận các đề xuất của huyện, làm cơ sở trình HĐND tỉnh trong kỳ họp đến.

* Sáng cùng ngày, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đến giám sát xây dựng nông thôn mới tại xã miền núi Tam Trà (Núi Thành). Đến nay, xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới và 1 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đoàn công tác của tỉnh đã thẩm định và đang chờ UBND tỉnh xem xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

TAGS