Núi Thành đạt 5/10 tiêu chí huyện nông thôn mới

VĂN PHIN |

Thông tin từ UBND huyện Núi Thành, kết quả đánh giá theo Bộ tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới tại Quyết định số 320 ngày 8.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, Núi Thành đã đạt 5/10 tiêu chí huyện chuẩn nông thôn mới. 

Cụ thể, 5 tiêu chí đã đạt là tiêu chí số 1 (quy hoạch), tiêu chí số 4 (điện), tiêu chí số 5 (văn hóa - y tế - giáo dục), tiêu chí số 9 (hệ thống chính trị - an ninh trật tự - hành chính công). Còn 5 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 2 (giao thông), tiêu chí số 3 (thủy lợi và phòng chống thiên tai), tiêu chí số 6 (kinh tế), tiêu chí số 7 (môi trường), tiêu chí số 8 (chất lượng môi trường sống).

Tuy nhiên, kết quả đánh giá trên dựa trên cơ sở quy định xét công nhận huyện nông thôn mới theo Quyết định số 2895 năm 2017 của UBND tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020 nên còn nhiều chỉ tiêu chưa chuẩn xác. Trong khi đó, hiện nay, Chính phủ mới ban hành Quyết định số 320 về Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, nhưng chưa ban hành quy định đánh giá xét công nhận huyện nông thôn mới.

TAGS