Núi Thành thẩm tra xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

VĂN PHIN |

Đoàn công tác UBND huyện Núi Thành vừa tiến hành thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 tại Tam Mỹ Đông và Tam Giang.

Đoàn công tác đã kiểm tra hồ sơ, sổ sách và đi thẩm tra, đánh giá thực tế tại các khu dân cư, tổ đoàn kết trên địa bàn 2 xã. Tam Mỹ Đông là xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015 và Tam Giang đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017.

Cả 2 xã đang phấn đấu đến cuối năm 2023 đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Qua thẩm tra, đánh giá, xã Tam Mỹ Đông và Tam Giang đã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao quy định trong giai đoạn 2022 - 2025.

Được biết, năm 2023, Núi Thành có 3 xã phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao là Tam Giang, Tam Mỹ Đông và Tam Anh Nam. Qua thẩm tra, huyện sẽ đề nghị tỉnh thẩm định để làm căn cứ đề xuất UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2023. Đến nay, Núi Thành đã có 1 xã là Tam Xuân 2 được UBND tỉnh công nhận xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2022.

TAGS