Phú Ninh: Xây dựng 5 tuyến đường mẫu ở thôn kiểu mẫu

N.Đ |

HĐND huyện Phú Ninh vừa thống nhất ban hành Nghị quyết về phương án xây dựng tuyến đường mẫu gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu trên địa bàn huyện Phú Ninh, giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, trong giai đoạn 2023 - 2025, Phú Ninh phấn đấu xây dựng ít nhất 5 tuyến đường mẫu gắn với thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, với quy chuẩn nền đường rộng tối thiểu 7,5m, mặt đường bê tông xi măng rộng 5,5m, chiều dài tuyến đường tối thiểu 800m.

Lắp đặt đồng bộ các biển báo chỉ dẫn, biển báo tên đường, biển báo tải trọng, biển báo mặt cắt quản lý; xây dựng gờ giảm tốc; vạch kẻ đường; cắm mốc lộ giới; biển tên Tổ tự quản; lắp đặt camera an ninh.

Cùng với đó, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đồng bộ và pano tuyên truyền trên tuyến. Vận động nhân dân xây dựng tường rào cổng ngõ, gắn với trồng hoa, cây xanh trên tuyến và cải tạo vườn tạp, chỉnh trang khuôn viên vườn nhà, di dời và che chắn chuồng trại chăn nuôi, xây dựng vườn mẫu và phân loại, xử lý rác thải hộ gia đình.

Xây dựng quy chế quản lý, duy tu bảo dưỡng, chăm sóc tuyến đường. Định hướng đến năm 2030, Phú Ninh có thêm 5 tuyến đường đạt chuẩn tuyến đường mẫu gắn với thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu ở các xã còn lại.

Tổng nhu cầu vốn thực hiện phương án xây dựng tuyến đường mẫu gắn với xây dựng thôn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2023 - 2030 hơn 38,4 tỷ đồng; trong đó, giai đoạn 2023 - 2025 hơn 20,6 tỷ đồng. Năm 2023, địa phương tổ chức họp nhân dân thống nhất chọn tuyến; thống nhất phương án triển khai thực hiện, chuẩn bị kinh phí và các điều kiện liên quan.

Hai năm còn lại tiến hành vận động nhân dân hiến đất, tháo dỡ tường rào cổng ngõ, mở rộng nền đường đảm bảo tối thiểu 7,5m, hỗ trợ xây dựng hàng rào, đầu tư xây dựng nền đường, mặt đường, trồng cây xanh, đầu tư các hạ tầng trên tuyến theo phương án. Tổ chức đánh giá công nhận tuyến đường mẫu.

TAGS