Tam Xuân 2 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

VIỆT QUANG |

Xã Tam Xuân 2 (Núi Thành) đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tranh thủ các nguồn lực, nhất là đóng góp của nhân dân trên địa bàn, nỗ lực xây dựng, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Xã Tam Xuân 2 được công nhân xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ảnh: VIỆT QUANG
Xã Tam Xuân 2 được công nhân xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ảnh: VIỆT QUANG

Ông Trần Thanh Xuân - Chủ tịch UBND xã Tam Xuân 2 cho biết, cuối năm 2015 địa phương được UBND tỉnh kiểm tra, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) là thành công bước đầu, tạo động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao.

Từ năm 2016 đến nay, Ban chỉ đạo, Ban quản lý NTM xã đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, triển khai thực hiện, từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đến nay, Tam Xuân 2 đã ứng dụng rộng rãi cơ giới hóa trong nông nghiệp. Toàn xã có 52 máy cày, 31 máy gặt đập liên hợp, nâng tỷ lệ cơ giới hóa trong các khâu làm đất và thu hoạch nông sản, góp phần giải phóng sức lao động, giảm chi phí sản xuất cho người dân.

Nhiều cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp được hình thành và hoạt động đạt hiệu quả như gia công cơ khí, sửa chữa ô tô, góp phần giải quyết việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương.

Thương mại, dịch vụ phát triển, mạng lưới bán lẻ phát triển đều khắp đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của người dân, dịch vụ kinh doanh vận tải phát triển mạnh mẽ. Đời sống vật chất, tinh thần nhân dân ngày càng được nâng lên; phong trào xã hội hóa giáo dục được nhân dân hưởng ứng tích cực gắn với phong trào xã hội học tập.

Ông Nguyễn Đăng Hưởng - Bí thư Đảng ủy xã Tam Xuân 2 cho biết, đến cuối năm 2021 xã đã đạt 12/12 tiêu chí xã NTM nâng cao, 4/8 khu dân cư đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu, được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 của xã Tam Xuân 2 đạt hơn 46,5 triệu đồng. Theo ông Hưởng, kết quả đạt được vô cùng quý, song đây là bước đầu, chất lượng các tiêu chí NTM cần phải được tiếp tục nâng lên, hoàn thiện hơn nữa.

“Xã tập trung nghiên cứu bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021 - 2025, xây dựng kế hoạch, thực hiện đồng bộ các giải pháp để không chỉ giữ vững và mà còn nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt để NTM của Tam Xuân 2 thực sự bền vững. Đó là tiền đề để địa phương xây dựng xã NTM kiểu mẫu” - ông Hưởng nói.

Ông Ngô Đức An - Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho rằng, xây dựng NTM là quá trình không có điểm dừng, vì vậy trong thời gian tới, xã Tam Xuân 2 cần tận dụng và phát huy hơn nữa các thế mạnh, tiềm năng, nguồn lực, đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

Trong đó, làm tốt công tác quy hoạch trên cơ sở tầm nhìn dài hạn trong mối liên kết vùng; thực hiện tốt quản lý đất đai, xây dựng; ưu tiên phát triển nông nghiệp chuyên canh công nghệ cao, kinh tế vườn - trang trại, phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

TAGS