Tập trung xử lý nợ đọng nông thôn mới

NGUYỄN SỰ |

(QNO) - Chiều nay 24/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở ban ngành, đơn vị liên quan về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản của chương trình nông thôn mới (NTM) và việc duy trì, nâng chuẩn bộ 19 tiêu chí đối với xã đã đạt chuẩn NTM.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo. Ảnh: N.S
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: N.S

Theo báo cáo của lãnh đạo Văn phòng điều phối NTM tỉnh, hiện nay tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc chương trình NTM trong giai đoạn 2016 - 2020 của các địa phương trên địa bàn Quảng Nam hơn 191,7 tỷ đồng, gồm: nợ thực hiện tiêu chí xã NTM hơn 160,2 tỷ đồng và nợ thực hiện tiêu chí huyện NTM gần 31,5 tỷ đồng.

Trong tổng số nợ đọng nêu trên, nợ công trình đã quyết toán gần 41,4 tỷ đồng và nợ công trình chưa quyết toán hơn 150,3 tỷ đồng.

Lãnh đạo Văn phòng điều phối NTM tỉnh cho biết thêm, trong 118 xã được công nhận đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011 - 2020, khi áp dụng theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2022 - 2025 tại Quyết định số 2072 (ngày 9/8/2022) của UBND tỉnh thì có đến 98 xã chưa duy trì chuẩn NTM.

Lãnh đạo Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: N.S
Lãnh đạo Văn phòng điều phối NTM tỉnh báo cáo tình hình nợ đọng NTM. Ảnh: N.S

Đáng chú ý, trong 19 tiêu chí của bộ tiêu chí mới giai đoạn 2022 - 2025 thì chỉ có 2 tiêu chí đảm bảo duy trì chuẩn là tiêu chí số 3 về thủy lợi - phòng chống thiên tai và tiêu chí số 4 về điện; còn lại 17 tiêu chí chưa đảm bảo duy trì chuẩn theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, việc xây dựng mô hình NTM cần đi vào thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Do vậy, các đơn vị liên quan của tỉnh và chính quyền các cấp phải tập trung phối hợp rà soát, đánh giá cụ thể thực trạng NTM ở từng xã.

Trên cơ sở đó, lập danh sách từng nhóm xã bị rớt các tiêu chí theo bộ 19 tiêu chí NTM giai đoạn 2022 - 2025, sớm tham mưu UBND tỉnh các giải pháp hỗ trợ giữ chuẩn và nâng chuẩn phù hợp với từng nhóm xã, từng khu vực.

Chính quyền cấp huyện và cấp xã phải chủ động tính toán bố trí nguồn lực xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. (Ảnh minh họa). Ảnh: N.S
Chính quyền cấp huyện và cấp xã phải chủ động tính toán bố trí nguồn lực xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản (Ảnh minh họa). Ảnh: N.S

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cũng yêu cầu chính quyền cấp huyện và cấp xã phải chủ động tính toán bố trí nguồn lực xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc chương trình NTM giai đoạn 2016 - 2020.

Đồng thời, giao Sở Tài chính và Sở KH-ĐT cân đối nguồn, tham mưu UBND tỉnh xem xét hỗ trợ một phần kinh phí cho các địa phương còn nợ đọng nhiều nhưng khó khăn trong việc giải quyết...

TAGS