Thể lệ cuộc thi “Vườn - tường - đường đẹp và cơ sở vật chất văn hóa đẹp” năm 2023

A.B |

(QNO) - Ban tổ chức cuộc thi “Vườn - tường - đường đẹp và cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định ban hành thể lệ cuộc thi năm 2023.

Mô hình tường rào, cổng ngõ đẹp đoạt giải nhất cuộc thi Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn - tường - đường đẹp huyện Tiên Phước năm 2022. Ảnh: D.L
Mô hình tường rào - cổng ngõ đẹp đoạt giải nhất cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn - tường - đường đẹp” huyện Tiên Phước năm 2022. Ảnh: D.L

Đối tượng tham gia dự thi gồm hộ gia đình có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú ở các xã trên địa bàn tỉnh (không áp dụng hộ gia đình ở phường, thị trấn) có vườn mẫu, tường rào - cổng ngõ đẹp tại nơi đăng ký dự thi; các xã, thôn, huyện có các tuyến đường đẹp; các thôn có cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả.

Thể lệ cuộc thi nêu rõ, các hộ gia đình có vườn đẹp, tường rào - cổng ngõ đẹp, các tuyến đường đã đoạt giải nhất, nhì, ba tại cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - tường - đường đẹp” trên địa bàn Quảng Nam năm 2021 không được tham dự cuộc thi năm 2023 này.

Cuộc thi gồm 4 nội dung thi: hộ gia đình có vườn mẫu (vườn đẹp); hộ gia đình có tường rào - cổng ngõ đẹp; xã, thôn, huyện có tuyến đường đẹp; thôn có cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả.

Ở cấp huyện tổ chức thi hoặc xét chọn, lập hồ sơ dự thi cấp huyện và đăng ký, nộp hồ sơ tham gia dự thi cấp tỉnh về Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh trước 16 giờ 30 ngày 31/3/2023. Cấp tỉnh tổ chức xét chọn trong tháng 4/2023 và tổ chức hội nghị trao giải trước tháng 6/2023.

Cơ cấu giải thưởng cấp tỉnh gồm 79 giải. Cụ thể: giải thưởng đối với cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả có 16 giải; giải thưởng đối với cuộc thi “Vườn - tường - đường đẹp” 63 giải.

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại đây.

TAGS

Mô hình vườn đẹp ở Tiên An

P.HOÀNG – N.HƯNG |

Mô hình kết hợp vườn ao chuồng của ông Phan Trọng Tuyên ở thôn 6, xã Tiên An (Tiên Phước) là một điển hình trong phát triển kinh tế vườn, đồng thời tạo không gian xanh, góp phần làm diện mạo làng quê thêm khởi sắc.

Nông Sơn trao giải cuộc thi xây dựng nông thôn mới

MINH THÔNG |

(QNO) - UBND huyện Nông Sơn vừa tổng kết và trao giải cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - tường - đường - đẹp” năm 2021.

Sôi nổi cuộc thi xây dựng nông thôn mới

PHAN VINH |

Cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” năm 2021 đang diễn ra sôi nổi tại các địa phương trên địa bàn huyện Thăng Bình. Từ cuộc thi này đã xuất hiện nhiều điển hình, cách làm sáng tạo, phù hợp ở từng địa phương trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM).

Cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và "Vườn - Tường - Đường đẹp"

T.S |

Thể lệ “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” tỉnh Quảng Nam vừa được Ban Tổ chức cuộc thi ban hành.