Thêm 6 xã được công nhân đạt chuẩn nông thôn mới

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 9/8, UBND tỉnh ban hành các quyết định công nhận 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” của bà Phan Thị Để tại thôn 4, xã Tiên Lập (Tiên Phước). Ảnh: HOÀNG HƯNG
Xã Tiên Lập (Tiên Phước) là một trong 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Trong ảnh: Mô hình “Nhà sạch - vườn đẹp” của hộ gia đình bà Phan Thị Để tại thôn 4, xã Tiên Lập. Ảnh: HOÀNG HƯNG

Sáu xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 bao gồm: Bình Lãnh, Bình Nam, Bình Quế (Thăng Bình), Tiên Ngọc, Tiên Lập (Tiên Phước) và Quế Hiệp (Quế Sơn).

UBND tỉnh yêu cầu UBND 3 huyện nêu trên chịu trách nhiệm tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định.

UBND các huyện, xã duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí mới của từng giai đoạn và có kế hoạch phấn đấu xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, hướng đến xã nông thôn mới kiểu mẫu theo các tiêu chí quy định của Trung ương, của tỉnh.

Trong tổng số 193 xã thực hiện chương trình nông thôn mới, đến nay Quảng Nam có 123 xã đạt chuẩn (chiếm 63,7%).

TAGS