Thưởng 100 tấn xi măng cho thôn đạt chuẩn trong xây dựng nông thôn mới

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh đã quyết định tặng thưởng cho 3 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 2 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2021, mỗi thôn 100 tấn xi măng.

Cụ thể, 3 thôn đạt chuẩn bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 là thôn Nhị Dinh 3 (xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn), thôn Đại An (xã Tam Đại, huyện Phú Ninh), thôn Bích Nam (xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành).

Hai thôn đạt chuẩn tiêu chí thôn nông thôn mới năm 2021 là thôn Đông Sơn (xã Ba, huyện Đông Giang) và thôn An Trân (xã Bình Hải, huyện Thăng Bình).

Mức khen thưởng nêu trên thực hiện theo quy định của UBND tỉnh về tiêu chuẩn và hình thức khen thưởng trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh.

TAGS

Bắc Trà My: Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

VĂN BÌNH – HÀN GIANG |

Diện mạo nông thôn xứ núi Bắc Trà My dần khởi sắc từ sự đồng thuận của người dân và cách làm hiệu quả của chính quyền địa phương trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững ở Quế Sơn: Nhiều thành quả, lắm gian nan

NGUYỄN SỰ |

Thời gian qua huyện Quế Sơn nỗ lực triển khai 2 chương trình mục tiêu quốc gia là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Mặc dù đạt được những thành quả quan trọng, nhưng quá trình thực hiện của địa phương gặp phải nhiều khó khăn.

Sinh khí mới từ nông thôn mới

MAI NHI |

Những năm qua, huyện Hiệp Đức tập trung xây dựng nông thôn mới, góp phần thay đổi đáng kể diện mạo làng quê.