Toàn tỉnh có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

MAI NHI |

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký ban hành các quyết định công nhận thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021.

Theo đó, 5 xã được công nhận đạt chuẩn NTM gồm Tam Sơn, Tam Trà, Tam Thạnh (Núi Thành), Phước Ninh (Nông Sơn), Bình Dương (Thăng Bình) và 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao gồm Đại Quang (Đại Lộc), Tam Xuân 2 (Núi Thành), Điện Quang (Điện Bàn), Tân Hiệp (Hội An). Như vậy, trong tổng số 194 xã thực hiện chương trình NTM, đến nay Quảng Nam đã có 118 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn. Trong 118 xã đạt chuẩn NTM, có 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (Đại Hiệp, Đại Lộc).

Theo Văn phòng điều phối NTM tỉnh, mục tiêu Quảng Nam đặt ra là đến năm 2025 toàn tỉnh phấn đấu có ít nhất 155/194 xã đạt chuẩn NTM. Trong đó, có 64 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 16 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

TAGS