Xã Duy Hòa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1786 công nhận xã Duy Hòa (Duy Xuyên) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2020.

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Duy Xuyên, xã Duy Hòa có trách nhiệm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, NTM nâng cao đã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí mới của từng giai đoạn; có kế hoạch phấn đấu xây dựng đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu theo các tiêu chí quy định của Trung ương, của tỉnh.

Sau khi về đích NTM vào cuối năm 2015, xã Duy Hòa nỗ lực tạo đột phá trong phát triển kinh tế, linh hoạt huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí để đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

TAGS

Duy Hòa nỗ lực nâng chuẩn nông thôn mới

NHÃ PHƯƠNG – PHI THÀNH |

Sau khi về đích nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2015, xã Duy Hòa (Duy Xuyên) nỗ lực tạo đột phá trong phát triển kinh tế, linh hoạt huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí.