Xã Tiên Mỹ công bố đạt chuẩn nông thôn mới

NGUYỄN HƯNG |

(QNO) - Sáng 4.3, xã Tiên Mỹ (Tiên Phước) tổ chức lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

bằng công nhận đạt chuẩn NTM cho xã Tiên Mỹ.
Xã Tiên Mỹ đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Qua 4 năm triển khai xây dựng nông thôn mới (2016 - 2020), xã Tiên Mỹ huy động hơn 123 tỷ đồng; trong đó nhân dân đóng góp hơn 6,3 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, xã ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu như giao thông, thủy lợi, kênh mương nội đồng, điện, trường học, trạm y tế, nhà sinh hoạt văn hóa, khu thể thao...

Giai đoạn 2016 - 2020, xã thực hiện bê tông hóa, cứng hóa hơn 17km đường giao thông nông thôn; nâng cấp, sửa chữa, xây mới hơn 3km kênh mương và 7 đập, nâng diện tích đất nông nghiệp chủ động nước lên 80%. Trên địa bàn có 5 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; 10 cơ sở hàng nông sản và vật tư nông nghiệp; 24 cơ sở sản xuất kinh doanh, thực phẩm nhỏ lẻ; có 2 sản phẩm OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh.

Xã Tiên Mỹ có nhiều vườn cây ăn quả cho thu nhập cao. Ảnh: NGUYỄN HƯNG
Xã Tiên Mỹ có nhiều vườn cây ăn quả cho thu nhập cao. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 11 triệu đồng năm 2010 lên hơn 41 triệu đồng năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 5%. Đến nay khu dân Mỹ Thượng Tây đạt 10/10 tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

TAGS