Núi Thành cần quan tâm xây dựng đô thị mang tính bền vững

TRƯỜNG GIANG 20/02/2020 16:50

(QNO) - Chiều 19.2, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh làm việc với lãnh đạo huyện Núi Thành về việc quy hoạch, quản lý quy hoạch và đầu tư phát triển đô thị Núi Thành.

Lãnh đạo huyện Núi Thành cho biết, huyện đã hoàn thành quy hoạch đô thị Núi Thành đến năm 2030 định hướng đến đô thị loại IV, loại III; phối hợp với Khu kinh tế mở Chu Lai hoàn thành điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế mở Chu Lai đến năm 2030 và 2050. UBND huyện đã hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/500 cho 6 đồ án khu trung tâm thể thao, khu dân cư, khu tái định cư với diện tích 60ha. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đối với địa bàn nông thôn, xã đảo Tam Hải ngày càng được quan tâm, rà soát, điều chỉnh bổ sung để làm cơ sở đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Huyện Núi Thành đề nghị cần phân cấp rõ công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, phạm vi quản lý trực tiếp và thu hồi đầu tư trong phạm vi ranh giới Khu kinh tế mở Chu Lai giữa Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và huyện Núi Thành để địa phương có cơ sở tổ chức thực hiện phát triển hài hòa giữa hiện tại và tương lai. Cần có cơ chế đặc biệt để Núi Thành phát triển đô thị, cơ chế nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng để phục vụ lợi ích công cộng, nhất là hạ tầng giao thông, công viên, trường học, các thiết chế văn hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ghi nhận những kết quả, cố gắng của huyện Núi Thành trong công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và đầu tư phát triển đô thị. Chỉ ra những mặt còn tồn tại, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị thời gian đến huyện Núi Thành tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác trên. Cần quan tâm đến việc xây dựng đô thị mang tính bền vững, phát triển đô thị phải gắn với phát triển nông thôn mới. Quan tâm đến phát triển quan hệ vùng: Núi Thành, Tam Kỳ, Bắc Trà My, Dung Quốc (Quảng Ngãi); phát triển vùng phía tây với Bắc Trà My, phía nam với Khu kinh tế Dung Quốc để huyện không ngừng được đầu tư và phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Núi Thành cần quan tâm xây dựng đô thị mang tính bền vững
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO