Quy hoạch - Đầu tư

Núi Thành chú trọng khai thác quỹ đất

VĂN PHIN 19/04/2024 08:28

Nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực quỹ đất, tạo nguồn thu ngân sách để tái đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, Huyện ủy Núi Thành vừa thông qua chủ trương khai thác quỹ đất lẻ trên địa bàn giai đoạn 2024 - 2026.

nha-ko-su-dung-1.jpg
Nhà văn hóa không sử dụng là nguồn khai thác quỹ đất lẻ. Ảnh: V.P

Tiềm năng

Núi Thành là vùng trọng điểm Khu kinh tế mở Chu Lai. Hiện nay, các quỹ đất lẻ trên địa bàn huyện bao gồm các lô đất, quỹ đất lẻ nằm xen cư; các khu đất thuộc trường học, nhà văn hóa, trụ sở hợp tác xã, trạm y tế… không còn nhu cầu sử dụng; các khu đất, quỹ đất của các khu dân cư, khu tái định cư của Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp (KKT&KCN) tỉnh bàn giao cho huyện quản lý; các quỹ đất do huyện, xã làm chủ đầu tư trước đây nhưng chưa khai thác hết.

Qua rà soát, quỹ đất lẻ chia thành 3 nhóm nguồn. Nhóm 1: quỹ đất từ các lô đất, thửa đất lẻ xen cư nằm trên địa bàn các xã, thị trấn và các thửa đất nhỏ hẹp, dôi dư ra sau khi sắp xếp lại đã bồi thường giải phóng mặt bằng.

Đa số thửa đất loại này có mặt bằng sạch, hạ tầng cơ bản đảm bảo phục vụ khai thác quỹ đất. Nhóm 2: từ các khu đất, quỹ đất của các khu dân cư, khu tái định cư do Ban Quản lý các KKT&KCN tỉnh bàn giao cho huyện quản lý và các quỹ đất do huyện, xã làm chủ đầu tư nhưng chưa khai thác hết. Các quỹ đất này đã có hạ tầng đảm bảo phục vụ khai thác quỹ đất.

Qua phân tích và điều tiết nguồn thu khai thác quỹ đất từ các khu dân cư, khu tái định cư hiện có và khai thác quỹ đất lẻ, Núi Thành có tổng diện tích các quỹ đất lẻ dự kiến khai thác quỹ đất là 21.764m2, tổng nguồn thu dự kiến hơn 35 tỷ đồng.

Tổng diện tích các khu dân cư, khu tái định cư đang quản lý dự kiến khai thác (giai đoạn 2024 - 2026) là 191.456,6m2 với tổng nguồn thu dự kiến hơn 1.094,6 tỷ đồng.

Nhóm 3 là các quỹ đất công khác gồm trường học, nhà văn hóa, hợp tác xã, trạm y tế… đến nay không còn sử dụng và các khu đất có diện tích lớn cần phải lập quy hoạch dự án. Hiện trạng sử dụng đất là đất trồng cây lâu năm, hằng năm, đất lúa…

Các quỹ đất này chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng hoặc đã giải phóng xong mặt bằng nhưng chưa hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cần phải được thanh lý tài sản, đầu tư xây dựng hạ tầng cơ bản và phân lô quy hoạch thì mới tiến hành khai thác quỹ đất được.

Phương án khai thác

Ông Đoàn Thanh Trí - Phó Giám đốc Trung tâm Khai thác quỹ đất huyện Núi Thành cho biết, qua khảo sát, số vị trí đề xuất phân lô, xen cư đấu giá đất ở là 39.

dat-le.jpg
Nhiều nơi có thể khai thác quỹ đất lẻ. Ảnh: V.P

Theo đó, năm 2024 dự kiến tổ chức khai thác 8 vị trí với diện tích khoảng 7.169m2, năm 2025 dự kiến tổ chức khai thác 31 vị trí với diện tích khoảng 14.595m2. Số vị trí không đề xuất đấu giá khai thác quỹ đất là 43 và phân thành 3 nhóm cụ thể.

Về phương án khai thác quỹ đất lẻ tại các khu dân cư, khu tái định cư đang quản lý trên địa bàn, Núi Thành thực hiện theo hình thức bố trí tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo phương án, tổng số quỹ đất tại các khu dân cư, khu tái định cư hiện UBND huyện giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đang quản lý là 19 khu, với tổng diện tích là 191.456,6m2 và tổng số lô đất là 1.345 lô.

Trong đó dự kiến năm 2024, khai thác quỹ đất khoảng 13 khu, với tổng số 329 lô; năm 2025 khai thác 15 khu, với tổng số 652 lô; năm 2026 khai thác 5 khu, với tổng số 326 lô. UBND huyện Núi Thành chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện xây dựng phương án đấu giá, khai thác theo lộ trình đến năm 2026.

Theo kế hoạch, sau khi thực hiện thành công việc khai thác quỹ đất, nguồn thu tiền sử dụng đất sẽ đưa về ngân sách huyện và sau đó tiến hành điều tiết phân bổ lại cho các địa phương theo phương án.

Đối với các địa phương có quỹ đất lẻ được đưa vào khai thác sẽ được điều tiết theo tỷ lệ 50% tổng số tiền thu về từ nguồn khai thác quỹ đất lẻ của địa phương đó nhưng không quá 2 tỷ đồng/năm để tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

Đối với nguồn thu từ các khu dân cư, khu tái định cư, huyện hoàn trả ngân sách nhà nước đã thực hiện đầu tư trước đây. Đồng thời, phân bổ tiếp tục tái đầu tư các khu dân cư, khu tái định cư khác trên địa bàn huyện và phân bổ cho các dự án đầu tư công.

Theo Bí thư Huyện ủy Núi Thành - ông Nguyễn Tri Ấn, việc tổ chức khai thác quỹ đất lẻ đồng bộ từ huyện đến cơ sở tạo ra nguồn lực phục vụ nhu cầu phát triển, chỉnh trang nông thôn, đô thị.

Đồng thời góp phần giải quyết nhu cầu đất ở cho nhân dân và giúp cho công tác quản lý, sử dụng đất công ngày càng chuyên nghiệp, chặt chẽ và hiệu quả hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Núi Thành chú trọng khai thác quỹ đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO