Phân bổ vốn đầu tư công từ ngân sách trung ương đạt 95%

TÙNG CHI 26/01/2024 08:35

Đến nay Quảng Nam đã phân bổ chi tiết hơn 2.088 tỷ đồng trong số gần 2.195 tỷ đồng vốn đầu tư công từ ngân sách trung ương được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh.

Trong đó vốn trong nước thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã phân bổ hơn 858 tỷ đồng, đạt 100%; vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đã phân bổ hơn 863 tỷ đồng/ gần 909 tỷ đồng, đạt 95%; vốn nước ngoài đã phân bổ hơn 366 tỷ đồng/ hơn 426 tỷ đồng, đạt 86%.

Đối với vốn ngân sách địa phương, đến nay tỉnh phân bổ chi tiết hơn 4.057 tỷ đồng, đạt 94% so với vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, nguyên nhân chưa phân bổ chi tiết hết số kế hoạch vốn còn lại, là nguồn thu sử dụng đất năm 2024 Thủ tướng Chính phủ giao cho Quảng Nam là 2.700 tỷ đồng, tăng gần 20% so với các năm 2022, 2023.

Tuy nhiên thực tế những năm qua, tỉnh Quảng Nam liên tục hụt thu nguồn sử dụng đất. Đồng thời năm 2024 dự báo khả năng nguồn thu sử dụng đất thấp, do đó HĐND tỉnh đã thống nhất chủ trương giữ lại 400 tỷ đồng từ nguồn thu sử dụng đất phân bổ sau trong năm, để dự phòng tình trạng hụt thu, hạn chế phát sinh nợ đọng trong năm.

Tùy vào tiến độ thu sử dụng đất trong năm 2024, UBND tỉnh sẽ tham mưu HĐND tỉnh phân bổ chi tiết số vốn còn lại này khi đảm bảo điều kiện. Ngoài ra, UBND tỉnh dự phòng xây dựng cơ bản cho các nhiệm vụ khẩn cấp phát sinh trong năm và trả lãi vay đến hạn, cũng như dự nguồn hỗ trợ thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc đối tượng hỗ trợ sau đầu tư.

Được biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách nhà nước năm 2024 của tỉnh Quảng Nam được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1603 ngày 11/12/2023 hơn 6.520 tỷ đồng; trong đó, ngân sách trung ương gần 2.195 tỷ đồng (vốn trong nước hơn 1.768 tỷ đồng, vốn nước ngoài gần 427 tỷ đồng); vốn ngân sách địa phương hơn 4.325 tỷ đồng.

Căn cứ dự toán nguồn tăng thu, tiết kiệm chi tại Nghị quyết số 56 ngày 8/12/2023, HĐND tỉnh thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 và phương án phân bổ, với tổng kế hoạch vốn hơn 6.906 tỷ đồng, tăng hơn 386 tỷ đồng (nguồn tăng thu, tiết kiệm chi 187,3 tỷ đồng; nguồn tăng thu của huyện 199 tỷ đồng) so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phân bổ vốn đầu tư công từ ngân sách trung ương đạt 95%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO