Phát triển đảng viên giai đoạn 2020 - 2025: Chú trọng tạo nguồn

HÀN GIANG 27/09/2022 10:02

Nghị quyết số 21, ngày 16.6.2022 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) đặt ra mục tiêu phát triển đảng viên mới hằng năm trong giai đoạn 2020 - 2025 đạt 3 - 4% tổng số đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định đây là chỉ tiêu rất cao và tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp phấn đấu...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến chuyên đề về công tác phát triển đảng viên với đảng ủy trực thuộc vào cuối tuần qua. Ảnh: N.ĐOAN
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến chuyên đề về công tác phát triển đảng viên với đảng ủy trực thuộc vào cuối tuần qua. Ảnh: N.ĐOAN

Quan tâm đến nhiệm vụ phát triển đảng viên, trên cơ sở rà soát lại nguồn của các cấp ủy trực thuộc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra quyết định giao chỉ tiêu phát triển đảng hai năm qua. Chính sự ràng buộc về trách nhiệm này, công tác phát triển đảng viên được các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) tập trung thực hiện khá tốt.

Cụ thể, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đề ra chỉ tiêu phát triển 1.500 đảng viên/năm thì năm 2021 toàn tỉnh phát triển được 1.724/1.640 đảng viên so với chỉ tiêu giao. Còn trong 9 tháng đầu năm 2022 đã kết nạp được 1.336 đảng viên, đạt tỷ lệ 81,46% so với chỉ tiêu được giao và đạt 89,07% so với Nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra năm 2022.

Kinh nghiệm từ thực tế

Theo khảo sát của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, công tác kết nạp đảng viên ở một số địa phương, đơn vị thuộc tỉnh gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới ở một số địa phương chưa đạt chỉ tiêu do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao và có xu hướng giảm qua các năm gần đây như Phước Sơn, Quế Sơn, Thăng Bình... Trong khi đó, ở một số đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ này những năm qua cũng cho thấy đã bị “đuối”, dù có số lượng quần chúng còn rất đông.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, qua rà soát cụ thể từng TCCSĐ, hiện nay có 365 TCCSĐ không còn nguồn quần chúng (22 đảng bộ cơ sở và 343 chi bộ cơ sở). Nguồn quần chúng hiện có là 13.494 người. Trong đó, có 4.093 quần chúng đã học xong lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng, dự kiến kết nạp từ nay đến năm 2025 là 5.676 đảng viên.

Theo bà Nguyễn Thị Hà - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, từ đầu năm 2022 đến nay, đảng bộ phát triển đảng được 106/170 chỉ tiêu được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, đạt 62,4%; còn 64 chỉ tiêu sẽ quyết tâm đạt được vào cuối năm.

Đảng ủy Khối cũng quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu phát triển 500 đảng viên mới theo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ vào năm 2023.

“Trên cơ sở chỉ tiêu giao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch giao cho cấp ủy cơ sở trực thuộc trên cơ sở rà soát chỉ tiêu đầu năm. Từ đó, giao cho các TCCSĐ phát triển 191 đảng viên năm nay. Qua rà soát, nguồn quần chúng có khả năng phát triển đảng đến cuối năm 2022 theo chỉ tiêu đăng ký của các tổ chức đảng còn khoảng 100 người - là cơ sở để Đảng bộ Khối hoàn thành chỉ tiêu” - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Thị Hà chia sẻ.

Qua rà soát, tại Đảng bộ Khối còn 2.840 quần chúng, trong đó, đã tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng hơn 500 người. Bà Hà cho rằng, nếu cấp ủy không tập trung quyết liệt, gắn với những giải pháp hiệu quả thì sẽ rất khó hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng.

Thảo luận tại hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đảng viên do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức cuối tuần qua, nhiều ý kiến cấp ủy cơ sở thừa nhận kết quả phát triển đảng không đạt chỉ tiêu giao có nguyên nhân chưa quan tâm làm tốt công tác tạo nguồn kết nạp Đảng.

Ông Võ Văn Nhàn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quế Sơn cho biết, từ năm 2019 - 2021, Quế Sơn chưa hoàn thành nhiệm vụ phát triển đảng viên. Qua đánh giá những tồn tại, hạn chế trong công tác phát triển đảng, Huyện ủy tổ chức tọa đàm bàn giải pháp và ra nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác phát triển đảng viên.

Từ đó, tập trung rà soát, đánh giá lại nguồn kết nạp Đảng và giao chỉ tiêu phát triển đảng năm 2022 cho các TCCSĐ. Đến nay, Quế Sơn kết nạp được 67/75 đảng viên, đạt 89,3% và chắc chắn sẽ hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao.

Phải chặt chẽ, kỹ lưỡng

Nghị quyết số 21 vừa được Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) ban hành tiếp tục khẳng định phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm làm tăng thêm nguồn sinh lực cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Nếu không làm tốt công tác này, Đảng sẽ bị già hóa, trì trệ, giảm sút năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Nghị quyết đã đặt ra mục tiêu phát triển đảng viên hằng năm từ 3 - 4% so với tổng số đảng viên.

Để hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng theo chỉ tiêu Nghị quyết số 21, ông Cao Thanh Hải - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề xuất, định kỳ cuối năm, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện phải chỉ đạo từng TCCSĐ rà soát nguồn quần chúng để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đầu năm, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy phải ra quyết định giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cho các TCCSĐ trên cơ sở chỉ tiêu được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao và xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện. Phấn đấu hàng năm từng TCCSĐ phải kết nạp được ít nhất 3% đảng viên mới so với tổng số đảng viên (đối với các TCCSĐ còn đủ nguồn quần chúng và không bao gồm những quần chúng không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện về lịch sử chính trị để kết nạp Đảng).

Phân tích về tình hình, những khó khăn trong công tác phát triển đảng tại Đảng bộ tỉnh, ông Hải lưu ý các TCCSĐ trong công tác rà soát nguồn, cần tập trung rà soát theo nhóm đối tượng lực lượng vũ trang, y tế, giáo dục, cán bộ thôn, tổ dân phố, người làm việc trong các doanh nghiệp... Trên cơ sở đó giao nhiệm vụ cho đảng viên và các hội, đoàn thể chính trị - xã hội lên kế hoạch thực hiện các khâu trong công tác tạo nguồn phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Chủ động tạo nguồn phát triển đảng viên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nói, Nghị quyết số 21 yêu cầu các TCCSĐ phải có kế hoạch phát triển đảng viên mới cụ thể từng năm; từ đó, tạo môi trường thuận lợi để quần chúng giác ngộ lý tưởng, có động cơ trong sáng, rèn luyện, phấn đấu vào Đảng.

Từ thực tiễn cho thấy, các cấp ủy, TCCSĐ phải chủ động, không trông chờ nguồn quần chúng có đủ điều kiện rồi mới kết nạp Đảng. Cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước để trên cơ sở đó phát hiện quần chúng ưu tú, bồi dưỡng nhận thức về Đảng, kèm cặp giúp đỡ để được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

“Các TCCSĐ cần thực hiện tốt các khâu trong công tác phát triển đảng viên, từ tuyên truyền, giáo dục, tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp, giúp đỡ đảng viên dự bị để trở thành đảng viên chính thức; trong đó công tác tạo nguồn, bồi dưỡng là quan trọng nhất. Phát triển đảng viên tốt sẽ góp một phần quan trọng cho việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ” - đồng chí Lê Văn Dũng nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng khẳng định, việc giao chỉ tiêu phát triển đảng hằng năm cho TCCSĐ không phải để chạy theo thành tích, số lượng đơn thuần mà để có cơ sở phấn đấu thực hiện. Chất lượng phát triển đảng viên là trách nhiệm đặt ra trước hết cho mỗi TCCSĐ; phải làm kỹ lưỡng, chặt chẽ từng khâu, giúp quần chúng ưu tú vững vàng khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, đóng góp được nhiều trí tuệ cho Đảng.

Cùng với đó, thường xuyên rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ thị 28 ngày 21.1.2029 của Ban Bí thư. Tỉnh sẽ có chính sách biểu dương, khen thưởng đối với các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cá nhân, thực hiện tốt công tác tạo nguồn và thực hiện chỉ tiêu phát triển đảng viên hằng năm.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phát triển đảng viên giai đoạn 2020 - 2025: Chú trọng tạo nguồn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO