Video: Bắt giữ 3.000 tấn quặng sắt vận chuyển trái phép trên biển

|