Video: "Điện Biên Phủ" trên đất Quảng Nam

|

Thực hiện: TUẤN ANH - THÙY TRANG - DOÃN HOÀNG