Video: Mô hình mẫu về trung tu tháp Chăm Mỹ Sơn

|

Thực hiện: Tấn Châu - Kim Ngân - Doãn Hoàng - Mỹ Linh - Minh Tạo