Những đôi tay tài hoa

THÀNH CÔNG |

Sự tài hoa truyền đời của những đôi bàn tay giúp đồng bào vùng cao gìn giữ được tinh túy của nghề dệt, nghề đan lát qua bao đời.

Phụ nữ vùng cao Quảng Nam vẫn còn gìn giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống.
Phụ nữ vùng cao Quảng Nam vẫn còn gìn giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống.

Đôi bàn tay cần mẫn dệt từng tấm thổ cẩm, đan gùi, chế tác các sản phẩm phục vụ đời sống thường nhật.

Già làng ở Bhơ Hôồng (xã Sông Kôn, Đông Giang) trình diễn đan gùi truyền thống.
Già làng ở Bhơ Hôồng (xã Sông Kôn, Đông Giang) trình diễn đan gùi truyền thống.

Dẫu cuộc đổ bộ của văn minh hiện đại phần nào làm mai một nhiều giá trị truyền thống, nhưng vẫn còn đó những nét đặc sắc rất riêng qua từng tấm thổ cẩm, từng chiếc gùi, tà-léc (nhỏ hơn gùi, đeo trên vai để đi rẫy).

Một chiếc gùi đan bằng mây được thành hình. Phải mất cả tuần để hoàn thành chiếc gùi như thế này.
Một chiếc gùi đan bằng mây được thành hình. Phải mất cả tuần để hoàn thành chiếc gùi như thế này.

Những “nghệ nhân” của làng vẫn lặng thầm gìn giữ cho cháu con mảnh hồn của dân tộc mình, thông qua đôi bàn tay tài hoa và cần mẫn...

Bàn tay tài hoa của phụ nữ Cơ Tu làm ra những tấm thổ cẩm độc đáo, mang đậm bản sắc truyền thống.
Bàn tay tài hoa của phụ nữ Cơ Tu làm ra những tấm thổ cẩm độc đáo, mang đậm bản sắc truyền thống.
Nện đất để tạo hình cho “tà-léc”, chiếc gùi dành riêng cho đàn ông. Chiếc gùi sau khi tạo hình sẽ được bỏ trên giàn bếp để hun khói, tạo độ bền.
Nện đất để tạo hình cho “tà-léc”, chiếc gùi dành riêng cho đàn ông. Chiếc gùi sau khi tạo hình sẽ được bỏ trên giàn bếp để hun khói, tạo độ bền.
Một số nơi, bà con bắt đầu đan những vật dụng lưu niệm để bán cho du khách.
Một số nơi, bà con bắt đầu đan những vật dụng lưu niệm để bán cho du khách.

TAGS