Những người giữ "chốt" TakNgo

NGUYỄN ĐIỆN NGỌC |

Trung tâm sâm Ngọc Linh có tiền thân là Trại sâm Tak Ngo, được thành lập từ năm 2013 tại độ cao 1.678m trên núi Ngọc Linh. Trại gồm 5 người, trong đó có 4 người dân tộc Xê Đăng.

Nhân viên luân phiên làm việc luôn tay.
Nhân viên luân phiên làm việc luôn tay.

Anh Hồ Văn Rủi (một thành viên của trại sâm) kể, những người làm ở trại sâm không khác gì một cán bộ kỹ thuật tổng hợp. Không chỉ thu hoạch quả để ươm giống mà còn làm đất, lên luống để trồng, chăm sóc và bảo vệ vườn sâm. Việc nào cũng khó khăn, vất vả, nhất là công tác bảo vệ, bởi chiều nào cũng mưa và lạnh cóng người.

Anh Hồ Văn Rủi mừng rỡ khi bắt gặp cây sâm tự nhiên.
Anh Hồ Văn Rủi mừng rỡ khi bắt gặp cây sâm tự nhiên.

Bắt đầu từ 19 giờ, anh em chia nhau ra các ngả để đi tuần, bảo vệ sâm không để kẻ gian vào nhổ trộm. Sáng thức dậy mọi người lại bắt đầu phát dọn cây bụi, làm đất trồng và chăm sóc sâm. Không chỉ giữ sâm mà còn ngăn chặn không để lâm tặc vào phá rừng già lấy gỗ nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần cùng đồng bào các dân tộc tạo dựng và phát triển thương hiệu sâm Việt Nam.

Hạt sâm tốt sẽ cho ra những cây sâm có chất lượng.
Hạt sâm tốt sẽ cho ra những cây sâm có chất lượng.
Nhân viên chăm sóc cây giống tại vườn ươm.
Nhân viên chăm sóc cây giống tại vườn ươm.
Chăm những cây sâm giống trước khi xuất vườn.
Chăm những cây sâm giống trước khi xuất vườn.

TAGS