Tình quân dân biên giới

ALĂNG NGƯỚC |

Luôn sát cánh bên nhau trên mọi nẻo đường, quân và dân biên giới được ví như “người một nhà”. Câu chuyện đẹp về tình quân dân biên giới càng được nhắc nhiều hơn sau những đợt cùng nhau vượt qua dịch bệnh và thiên tai bão lũ. 

Quân và dân Nam Giang trên đường tuần tra biên giới.
Quân và dân Nam Giang trên đường tuần tra biên giới.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam chia sẻ, nghĩa tình của quân dân cả hai miền biên giới đất liền và biển đảo càng thắm thiết qua nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực dành cho nhau. Đặc biệt, sau thời gian triển khai công tác phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam với đảng ủy các địa phương biên giới, tinh thần hỗ trợ lẫn nhau càng được tăng cường, góp phần rất lớn trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Chiến sĩ quân y Bộ đội Biên phòng Quảng Nam chăm sóc sức khỏe đồng bào biên giới.
Chiến sĩ quân y Bộ đội Biên phòng Quảng Nam chăm sóc sức khỏe đồng bào biên giới.

Từ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, bên cạnh đem lại hiệu quả trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, những năm qua, lực lượng bộ đội biên phòng còn phối hợp và xây dựng nên nhiều mô hình phát triển kinh tế, giúp người dân các địa phương giảm nghèo bền vững. 

Ngày hội quân dân biên giới.
Ngày hội quân dân biên giới.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng La Êê (Nam Giang) cùng thanh niên địa phương xây dựng cầu tạm giúp người dân vượt lũ.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng La Êê (Nam Giang) cùng thanh niên địa phương xây dựng cầu tạm giúp người dân vượt lũ.
Lực lượng dân quân và nhân viên y tế huyện Nam Giang cùng hỗ trợ lực lượng biên phòng thực hiện nhiệm vụ trực gác phòng chống dịch Covid-19.
Lực lượng dân quân và nhân viên y tế huyện Nam Giang cùng hỗ trợ lực lượng biên phòng thực hiện nhiệm vụ trực gác phòng chống dịch Covid-19.

TAGS