Vùng cao thu hoạch sắn

NGÂN THÀNH |

Những ngày này, người dân vùng cao huyện Phước Sơn lên nương rẫy thu hoạch sắn. 

Sắn trồng trên địa hình sườn núi đến thời kỳ thu hoạch.
Sắn trồng trên địa hình sườn núi đến thời kỳ thu hoạch.

Buổi sáng, mặt trời lên là lúc người dân xã Phước Chánh tranh thủ mang theo gùi đựng dụng cụ dao rựa, cuốc rời nhà. Họ đến những rẫy sắn trên núi để thu hoạch củ bán cho thương lái. Công việc được người dân nơi đây đổi công cho nhau, mỗi rẫy sắn hơn 10 người làm việc. Đàn ông có sức khỏe đảm nhận nhổ sắn lên, còn phụ nữ dùng dựa chặt lấy củ ra khỏi thân cây. 

Đàn ông có sức khỏe đảm nhận công việc nhổ sắn.
Đàn ông có sức khỏe đảm nhận công việc nhổ sắn.

Anh Hồ Văn Thẩy (20 tuổi, thôn 4, xã Phước Chánh) trồng hai rẫy sắn. Năm nay thời tiết thuận lợi nên sắn củ to, đều đẹp, anh Thẩy thu hoạch gần 15 tấn. Thương lái thu mua với giá từ 1.800 - 2.100 đồng/kg sắn, tùy vào quãng đường, trong khi năm trước giá sắn 1.500 đồng/kg.

Dùng rựa chặt lấy củ khỏi thân cây.
Dùng rựa chặt lấy củ khỏi thân cây.

Huyện Phước Sơn trồng khoảng 195ha sắn xen canh với lúa rẫy ở vùng trung và thấp ở Phước Chánh, Phước Năng, Phước Mỹ, Phước Đức… Tháng 12 hàng năm, sau mùa thu hoạch, người dân bắt đầu chặt thân cây sắn cắm xuống đất, chúng phát triển nhờ tự nhiên, không bón phân, phun thuốc trừ sâu. Quá trình chăm sóc, người trồng chỉ tốn thời gian làm cỏ, không mất tiền đầu tư.

Anh Hồ Văn Thẩy nhổ một bụi sắn có đến 6 củ.
Anh Hồ Văn Thẩy nhổ một bụi sắn có đến 6 củ.
Sắn thu hoạch được cho vào bao tải vác ra điểm tập kết.
Sắn thu hoạch được cho vào bao tải vác ra điểm tập kết.
Thương lái đưa xe tải chở sắn đi tiêu thụ.
Thương lái đưa xe tải chở sắn đi tiêu thụ.