[Podcast] - Chợ huyện ngày xưa

NGỌC HUY KHIÊM |

Chợ huyện quê tôi nằm sát đường đi Châu Hiệp (Duy Xuyên). Hồi nhỏ, mỗi lần được cùng nội đi chợ huyện là y như được lên “thành phố”.