[Podcast] - Về thương một tiếng ếch đồng

NGUYỄN VĂN CHIẾN |

(QNO) - Đêm qua, sau một trận mưa lớn, cánh đồng lúa trơ gốc rạ ăm ắp nước mát rượi, tiếng ếch cũng bắt đầu râm ran không ngớt. Bố tôi đứng từ mảnh sân gạch đỏ au, mắt hướng về phía cánh đồng nghe ngóng rồi lặng lẽ trở vào nhà chuẩn bị “đồ nghề” để tối đi soi ếch.